İzmit Genç İş Adamları Derneği
İzgiad

İZMİTGİAD KOCELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KENT KONSEYİNİN DESTEĞİ İLE YEDEP PROJE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.

Kocaeli’nde sivil toplumun gelişmesine katkı sağlamak, toplum yararına yapılan faaliyetleri teşvik etmek, kentlilik bilincini ve aidiyetini geliştirmek adına başlatılan Yerel Destek Programı (YEDEP), Sivil Toplum Kuruluşlarının yenilikçi projelerini destekleyerek kurumsal kapasitelerinin artırılmasını hedeflemektedir. Program kapsamında yerelden başlayarak ülke genelinde etki alanı oluşturması beklenen, kültürel ve sosyal değerler gibi toplumsal konuları içeren birçok alanda yenilikçi fikirlerin desteklenmesi temel alınmıştır. Bu kapsamda İZMİTGİAD İZGİAD İN projesi ile destek alma hakkına sahip olmuştur.